آموزش استفاده صحیح از زنجیر یا طناب زایمان در سخت زایی

ویدیویی عالی در آموزش استفاده از زنجیر یا طناب زایمان در سخت زایی

تاریخ انتشار: 20:22 - 1395/01/12

نظرات بینندگان

 

دامــــســــتـــــیـــــک، قدرتی که بهترین انتخابتان می گردد.

Connect with the BEST