نیاسین

نیاسین

معرفی نیاسین

ویتامین B3 یا نیاسین یکی از ویتامین های محلول در آب اسـت.در واقع نیاسین واژه عمومی است کــه به دوشکل ویـــتامین یعنی نیکوتـــین آمید و نیکوتینیک اسید اطلاق می شــود.این ویتامین در تنــفس سلولی دخالت دارد و در آزاد کردن انرژی از کربوهیدرات ها،چربی ها و پروتئین ها نقش دارد.گلوکژنماده کربوهـــیدراتی ذخیره ای موجود در کبد و عضـــلات می باشد و نیاسـین در سنتز آن نقـــش دارد. همچنین نقش مهمی در سوخت و ساز چربی ها در بدن ایفا می کند.

تاثیر نیاسین بر متابولیسم گاو شیری

1-نیاسین موبیلیزاسیون چـــربی بدن را در دوره انتقال کنترل می کند.گاو های خشـک با اسکور بدنی بالا و گاو های تـــازه زا مستعد ابتلا به کتوز و کبـــد چـــرب می باشند.نیاســـین با کاهـــش آزاد سازی اسید های چرب غیر استریفه(NEFA)در خون ریسک ابتلا به این بیماری ها را کاهش می دهد.
2-نیاسین با بالا بردن میزان انبــساط رگ های خونی به کم کــردن اثرات استرس گرمائی در گــاو های شیری پر توـید کمک می کنـــد.تحقیقات جدید نشـــان داده است،گاو هـــایی که نیاسن محـــافظت شده دریافت کرده اند توانایی بالا بردن تبخیر(نرخ تعریق)و کاهش دمای بدن را دارند.

نیاسین محافظت شده

اگر نیاسین به شکل محافظـــت نشده استفاده گردد 90 تا 95 درصــــد در شکمبه تجذیه شده و از بین می رود.اســــتفاده از نیاسین محافظت شده باعث می شـــــود مقدار بیــشتری از نیاسین در روده قابل دسترس باشد،در نتیجه قابلیت زیست فراهمی نیاسین افزایش می یابد.

تاریخ انتشار: 12:12 - 1394/05/24

نظرات بینندگان

 

دامــــســــتـــــیـــــک، قدرتی که بهترین انتخابتان می گردد.

Connect with the BEST