تغذیه گاوهای انتظار زایش

تغذیه گاوهای انتظار زایش

تغذیه گاوهای انتظار زایش(2 تا 3 هفته مانده به زایمان)

وضعیت گاوهای شیری در مرحله انتظار زایش بسیار خاص می باشد در این مرحله گاو های شیری با مواردی چون:

 

  • تضعیف و سرکوب شدید سامانه ایمنی بدن
  • تغییرات شدید در بافت پستانی و شکمبه
  • شدت یافن سرعت رشد گوساله در بدن گاو آبستن
  • مستعد شدن بدن گاو برای کمبود کلسیم
  • افزایش نیازهای تغذیه ای گاو در مقابل کاهش مصرف ماده خشک
  • جابه جایی و فراخوان چربی به سوی کبد و افزایش سطحBHBA,NEFA

مبتلا شدن به بیماری های سوخت و ساز مانند برگشتگی شیردان،جفت ماندگی،کتوز و کبد چرب

نکته:جیره پر انرژی برای گاوهای انتظار زایمان زیان آور است

دیدگاه های مختلفی در خصوص مدیریت تغذیه دوره انتظار زایمان وجود دارند.پروفسور مایکل هاتجنز اعتقاد دارد که هنوز اطلاعات ما درخصوص مدیریت تغذیه گاوهای انتظار زایش کافی نیست.بنابر این مدیریت تعذیه این گروه باید با احتیاط لازم صورت گیرد زیرا بسیاری از اتفاقات دوره شیردهی از همین مرحله آغاز می گردد.

دیدگاه ها و در نتیجه روش های تنظیم جیره و مدیریت در گاوهای دوره انتظار زایمان بر اساس نظر گرومر متفاوت است.مصرف ماده خشک در دوره شیر دهی تابعی از مصرف ماده خشک گاو در مرحله قبل از زایش است.بسیاری از متخصصان تغدیه مبادرت به اتخاذ روش های تغذیه ای معتدل تا افراطی در خصوص تغذیه گاو های انتظار زایمان نمودند.برای مثال متخصصان تغذیه برای افزایش میزان مصرف ماده خشک گاو های انتظار زایش مبادرت به تغذیه سطح بسیار متنوعی از کنسانتزه(با سطح غلات و پروتئین متفاوت)نموده و میزان مصرف آن را تا مقادیر 5/6 تا 8 کیلو گرم افزایش می دهند.

بدیهی است که هر چه سطح مصرف کنسانتره در جیره انتظار زایش و تراکم انرژی جیره بالاتر برود،مصرف خوراک پس از زایمان بهبود خواهد یافت.سطح مطلوب مصرف کنسانتره مورد مطالعه دقیق قرار نگرفته است و بسیاری از کارشناسان که از روش های پر فشار در تنظیم جیره ها استفاده می کنند به مصرف بیش از حد کنسانتره در جیره گاو های انتظار زایش روی آوردند.بر خلاف مصرف سطح بالای کنسانتره نتایج خوبی در عملکرد گاو های شیری در دوره انتقال(3 هفته قبل و پس از زایمان)مشاهده نمی شود.بنا براین هنوز بیماری های سوخت وسازی و حذف گاو های شیری پس از زایمان بیش از حد انتظار وجود دارد و نتایج خوبی در کاهش میزان جفت ماندگی ها و برگشتگی شیردان دیده نمی شود.به طور کلی هر چه میزان کنسانتره از سطح 5/5 کیلوگرم در جیره گاو های انتظار زایش بالاتر رفته،مشکلات گاوهای آبستن در مرحله زایمان و پس از آن افزایش یافته است.

تاریخ انتشار: 11:07 - 1394/05/19

نظرات بینندگان

 

دامــــســــتـــــیـــــک، قدرتی که بهترین انتخابتان می گردد.

Connect with the BEST